✔ No minimum order amount
✔ Discreet shipping
✔ Shrooming the world for 15 years

Vlees van de goden (Deel 1) De oudheid

Wekelijks zijn er nieuwe nieuwsberichten met waardevolle kennis over de huidige ontwikkeling van psilocybe. Maar hoe zit het met het verleden? Het leek ons interessant om te duiken in de geschiedenis van het vlees van de goden. Speciaal voor de lezers van de Magic Mushroom Shop blog hebben we een unieke tijdlijn gemaakt. Ga je mee, terug in de tijd?

Vlees van de goden Deel 1 De oudheid

1547- 1569 na .Chr. :Florentijnse Codex en vlees van de Goden

De Spaanse schrijver Fray Bernandino de Sahugún schrijft de “Hisoria de las Cosas de Nueva Espana,” ook wel de “Florentijnse Codex” genoemd. Hij schrijft onder andere over “nanacatl.” Hiermee bedoelt hij teonanácatl wat in de taal van de Azteken (de Nahuatl taal): “vlees van de Goden” betekent en waarmee zij paddo’s bedoelen.

De Florentijnse Codex

De Florentijnse Codex is een verzameling van 12 boeken. De Codex zelf is voornamelijk een onderzoek naar de Nahuatl taal en beschrijft gebruiken van de Azteken. Hieronder een passage uit de Codex die interessant is. Het gaat over de hallucinaties 'visioenen' die mensen krijgen na het nemen van paddo's:

"Een zag in een visioen dat hij zou sterven, en vervolgde zijn geschrei. Een ander zag in visioen dat hij zou sterven in de strijd; weer een ander zag in visioen dat hij zou worden opgegeten door wilde beesten; een ander zag dat hij gevangenen zou nemen ten tijde van oorlog; een ander zag dat hij rijk zou worden, vermogend; een ander zag dat hij slaven zou kopen... een ander dat hij overspel zou plegen-hij zou gestenigd worden, een ander zag in visioen dat hij zou verongelukken in het water; een laatste zag dat hij in vrede en rust zou leven, tot hij zou sterven...

Wat men ook zag gebeuren, het was telkens in een visioen. En wanneer de effecten van de paddenstoelen hen langzaam verlieten, gingen ze ten rade bij elkaar en vertelden elkander wat zij gezien hadden in hun visioenen.

1502 na .Chr. : Moctezuma II 

Vlees van de GOden: Montezuma

Gedurende het kroningsfeest van Moctezuma II, de nieuwe koning van de Azteken, dansen mensen in de straten en gebruiken ze een overvloed aan paddo's, gedurende twee dagen en twee nachten.

 

387 na .Chr. : Sint Augustinus tegen paddo’sVlees van de goden: Sint Augustinus

Sint Augustinus verruilt zijn religie van Manicheïsme voor het christendom. Een van de redenen waarom hij zich tegen het Manicheïsme keert, is dat hij hen beschuldigt van het onzedelijk handelen doordat zij het gebruik van hallucinogene paddo's zouden toepassen om in goddelijk contact te komen.

 

300 na .Chr :Xochipilli De Paddo cultus

Vlees van de goden: Xochipilli Afbeelding van Xochipilli, de "Bloemenprins". © gripso_banana_prune | CC Attribution-Share Alike 2.0 Generic

In Noordwest Mexico is een ware paddo cultus actief. Voor het eerst in de geschiedenis worden paddo's vereerd en belichaamd door een God. Deze wordt later ook vereerd door de Azteken onder de naam Xochipilli, ook wel de Bloemenprins genoemd.

Omdat de Spanjaarden in die tijd veel artefacten hebben vernietigd en vrij succesvol hebben geprobeerd de geschiedenis van het Oude Amerika uit te wissen, is veel informatie over die tijd verloren gegaan.

500-300 voor .Chr: Paddo beelden in Guatemala en Mexico

Rond deze tijd worden figuren uit steen gehouwen in de vorm van paddo's. Voornamelijk in Guatemala, maar ook in Mexico en El Salvador.  R. Gordon Wasson, een van de grote namen uit de 20e eeuw,als het over onderzoek op paddo's gaat, heeft het in zijn boeken over figuren die zelfs zouden zijn gemaakt rond  van 2000 v. Chr. Maar deze zijn nooit goed gedateerd.

1100-400 voor .Chr: Eleusinische vuur door moederkoorn

 

De Oude Grieken

Bij de oude Grieken werden de kleine en de grote Mysteriën gevierd om de komst van respectievelijk de lente en de herfst in te luiden. Deze festiviteiten werden de Mysteriën van Eleusis genoemd, naar de plaats waar ze ontstonden, Euleusis. 

Het woord mysterie komt hier vandaan en wordt verklaard door het geheime karakter dat ten grondslag lag aan dit soort feesten. Slechts een handvol ingewijden, die voornamelijk priesters waren, moesten een geheimhoudingsverklaring afleggen op straffe van de dood. Toen Eleusis onder het bewind van Athene kwam te staan, verspreidde deze rituelen zich ook naar daar.

Eleusinische vuur

Tijdens de Grote Mysteriën was er een dag van vasten en deze werd afgesloten door het drinken van een drank die Kykeon werd genoemd. Na het drinken van deze drank kwam men al snel in een andere staat van bewustzijn, wat men het Eleusinische vuur noemt. De effecten waren zodanig, dat men vrij snel na het drinken van de kykeon in een staat van angst en verbijstering raakte. Na deze korte, voor velen beangstigende trip, kwamen de priesters in een staat van verlichting, waar zij schitterende visioenen zagen van de Goden en al hun kunnen.

 Is Kykeon psycho actief?

Natuurlijk is het hier de Kykeon die onze interesse wekt. Er zijn theorieën dat deze drank psycho actief was. Homerus beschreef de ingrediënten in de zijn epos 'De Ilias' als zijnde: een mix van gerst; water; gemalen geiten kaas en (onbekende) kruiden met wellicht ook honing. Volgens de theoretici zou de gerst waarschijnlijk zijn geïnfecteerd met moederkoorn.

Vlees van de goden Moederkoren op een tarwe aar

Moederkoorn 

Moederkoorn (Claviceps purpurea), ook wel wolventand genoemd, is een schimmel die voornamelijk op de aren van rogge en tarwe groeit maar hij kan ook op gerst en haver voorkomen. Moederkoorn bevat een giftige stof, ergotamine, die onder de psychonauten ook bekend staat als LSA, de grondstof voor LSD. Deze stof heeft een hallucinogeen effect, maar in grotere hoeveelheden kan deze je behoorlijk ziek maken en kan hij zelfs dodelijk zijn.

2500 v. Chr: Inda, Soma en paddenstoelen

In India wordt het gebruik van een hallucinogeen middel gezien als een belangrijk onderdeel van de religie bij het ,naar alle waarschijnlijkheid, Arische volk, welke Indo-Europese wortels heeft.

Soma

Het middel wordt in het Vedisch Sanskriet Soma genoemd. Het is tot op de dag van vandaag onduidelijk welk soort paddo precies werd gebruikt. Het zou zowel de vliegenzwam (Amanita muscaria) als psilocybine bevattende paddenstoelen kunnen zijn. De gevestigde orde neemt momenteel aan dat de Soma een efedrine bevattende drank is, welke geen psychedelische eigenschappen heeft.

Veda

Een tekst uit één van de Vedische overleveringen, de zogenaamde Veda's, lijkt toch meer op op een drank met hallucinogene effecten te duiden.  Er staat geschreven:

ápāma sómam amŕtā abhūmâganma jyótir ávidāma devân
kíṃ nūnám asmân kṛṇavad árātiḥ kím u dhūrtír amṛta mártyasya

Wat, naar het Nederlands vertaald, betekent:

Wij dronken Soma en werden onsterfelijk;  we werden zoals het licht; ontdekten de Goden
Welk een kwaad kan de boosaardigheid onzer vijands ons nu aanrichten? Wat, O onsterfelijke, welk het bedrog der stervelingen?