✔ No minimum order amount
✔ Discreet shipping
✔ Shrooming the world for 15 years

Disclaimer

 • De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website Magic-Mushrooms-Shop.com en zijn van toepassing met ingang van 20-09-2017.
 • Door het bezoeken van deze website, het gebruiken van de verstrekte informatie en/of het plaatsen van een of meerdere orders, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en onze algmene voorwaarden
 • Bezoek aan de website en bestellen via de website is enkel toegestaan aan bezoekers van 18 jaar en ouder.
 • Door het plaatsen van een bestelling via de neemt u volledige verantwoordelijkheid omtrent de legale status  van de producten die u toegestuurd worden op zich. Alle producten die op de website aangeboden worden,  zijn legaal om verkocht te worden en om te bezitte voor volwassenen van 18 jaar en ouder in Nederland, onder de Nederlandse wet. Wegens mogelijke veranderingen in de wetgeving, hebben we geen volledig zicht op de legale status van onze producten in het buitenlan
 • De website Magic-Mushrooms-Shop.com verstrekt geen legale informatie en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie op de website. U bent zelf verantwoordelijk voor het uitzoeken van de legale status van de producten wanneer u deze aanschaft, evenals de legale status van import, bezit en andere (douane-)wetgeving die van toepassing is.
 • Als u een bestelling plaatst verklaart u hiermee kennis te hebben genomen van de legale status omtrent uw order in het land waar u deze heen laat sturen, en dat het in dit land toegestaan is de producten die u besteld heeft te ontvangen en bezitten.
 • Magic-Mushrooms-Shop.com kan op geen enkele wijze garanderen dat de verschafte informatie buiten Nederland geldt, of dat de producten die aangeboden worden legaal zijn buiten Nederland. De informatie die via de website wordt verschaft, evenals de informatie via links van en naar andere website of de informatie die via het personeel per e-mail verstrekt wordt, is strikt educatief en informatief. Gebruikt u deze informatie nooit als aanbeveling om u in te laten met illegale praktijken. Wanneer u deze informatie toch gebruikt bij illegale activiteiten, dan is dit geheel op eigen risico
 • We sporen niemand aan illegale activiteiten te verrichten. Wanneer u twijfelt over de legale status, dient u advies in te winnen bij een advocaat of af te zien van aankoop.  
  .
 • Magic-Mushrooms-Shop.com beweert op geen enkele wijze dat de informatie die op de website verschaft wordt accuraat, volledig of up-to-date is.
 • Magic-Mushrooms-Shop.com biedt geen restitutie als uw bestelling in beslag is genomen, wordt vastgehouden, wordt vernietigd, of wordt onderzocht door de douane.
 • Magic-Mushrooms-Shop.com beweert op geen enkele wijze dat de producten die verkocht worden geschikt zijn voor het behandelen, genezen of voorkomen van enige ziekte of medische aandoening. Wij geen ook geen enkel medisch advies. Wanneer u twijfelt, raadpleegt u dan een arts of dokter.
 • Gebruik onze producten of hun vruchten niet wanneer u lijdt aan: geestesziekte, hart- en vaatziekte, diabetes of een andere lichamelijke ziekte. Gebruik onze producten of hun vruchten niet wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft. Gebruik onze producten of hun vruchten niet met MAO-remmers, antidepressiva of andere medicatie. Wanneer u onze producten of hun vruchten gebruikt moet u zich onthouden van deelname aan het verkeer of het bedienen van zware machines en hulpmiddelen. 
 • U dient onze producten uit het zicht en bereik van kinderen en huisdieren te bewaren.
 • U draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor alle letsel, schade en (wettelijke) sancties die het gevolg zijn van de aanschaf, consumptie, (nalatig) gebruik of misbruik van de producten van Magic-Mushrooms-Shop.com.
 • Het bedrijf, zijn vertegenwoordigers en zijn werknemers zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de gedragingen van de klant.
 • Het gebruikten of verspreiden van informatie van de website van Magic-Mushrooms-Shop.com voor commerciele doeleinden is strikt verboden, tenzij u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gevraagd en gekregen. Alle rechten voorbehouden. 
 • Magic-Mushrooms-Shop.com is niet verantwoordelijk voor fouten en vergissingen van de transportbedrijven of andere derde partijen en bedrijven die betrokken zijn bij het leveringsproces. Als de bestelling wordt vermist, vertraagd is en/of beschadigd raakt tijdens transport, zal er een onderzoek gestart worden naar de oorzaak van deze fout. Het eventueel vervangen of opnieuw versturen van producten vindt plaats nadat de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, en als blijkt dat de fout bij Magic-Mushrooms-Shop.com ligt.
 • Als er bestelling teruggestuurd wordt, omdat de klant niet thuis was, het pakket aan de deur geweigerd wordt of er een verkeerd adres is doorgegeven, dan kan het pakket opnieuw verstuurd worden (zodra het bij Magic-Mushroom-Shop binnen gekomen is, en ook in dezelfde staat als wij het ontvangen hebben) tegen additionele transportkosten.